MEIDÄN PERHEMinkälainen meidän perhe on yhdessä?

Minkälaista meidän vuorovaikutus perheessämme on?


Miten meidän arki sujuu?


Mitkä asiat sujuvat hyvin?


Mikä on hankalaa?


Mitä toivomme?
Näihin kysymyksiin on kehitetty Iso-Britanniassa menetelmä,
jossa perhe voi yhdessä tehdä arviota omasta elämän tilanteestaan koulutetun
ammattilaisen kanssa.

Perhearviointi menetelmän
(Bentovim & Miller)

ja ammattilaisen avulla perhe voi löytää voimavarat, vahvuudet
ja vaikeudet sekä tulevaisuuden suunnan toivon näkökulmasta. Arvioinnin avulla
voidaan ennaltaehkäistä haasteita taikka korjata jo olemassa olevia
hankaluuksia.Työskenteleminen perustuu inhimillisyyteen, arvostukseen ja
kunnioittamiseen luottamuksen ilmapiirissä.
Asioita tutkitaan yhdessä myötäpuolelta olematta vastakkain, jokaisen
näkemys on arvokas ilman puolustamisen tarvetta.Ensimmäisellä kerralla kartoitetaan tilanne ja viimeisellä
kerralla on yhteenvedon aika. Prosessiin kuuluu yhteensä 9-12 tapaamiskertaa,
mutta kertojen määrä on täysin soviteltavissa perheen tarvetta vastaamaan.
Perheen mielenkiinnon kohteet voidaan ottaa toiminnallisuuteen mukaan ja
halutessa menetelmä voidaan toteuttaa myös hevosavusteisesti kokonaan taikka
osittain.