Sosiaalipedagoginen hevostoiminta
(SPHT®)Toiminnan
perustana on Sinun oma kokemus, sen kautta oppiminen ja asioiden oivaltaminen
hevosen ollessa elävä apuväline näyttämään oman hyvinvoinnin merkitys ja mistä
se syntyy.
Tavoitteet
asetetaan yhdessä ja niiden saavuttamiseksi hyödynnetään hevosen kanssa
käytävää vuorovaikutusta sekä talliympäristöä ja -yhteisöä. Näiden avulla
voidaan edetä kohti tavoitteita ja tukea samalla sosiaalista kasvua sekä
hyvinvointia syrjäytymistä ennaltaehkäisten.Toimintaa
ohjaa elämyksellisyys, toiminnallisuus ja yhteisöllisyys hevosavusteisesti. Omat
ammatilliset vahvuuteni ovat lapsi-, nuoriso- ja perhetyössä. Olen myös
neuropsykiatrinen valmentaja ja voin soveltaa valmennusta hevosavusteiseen
toimintaan. Valmennus menetelmä sopii kaikenlaisiin elämän pieniinkin
haasteisiin kenelle tahansa.Kehittämishankkeeni
tein Itä-Suomen yliopiston & Ylä-Savon ammattiopistossa otsikolla ”Perhearviointimenetelmä (Bentovim &
Miller) sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa”
.

Menetelmän ja
ammattilaisen avulla perhe voi löytää voimavarat, vahvuudet ja vaikeudet sekä
tulevaisuuden suunnan toivon näkökulmasta.
Hevosavusteisen toiminnan avulla perheellä on mahdollisuus
elämyksellisyyteen ja toiminnallisuuteen yhdessä oman perhetilanteen arvioinnin
ollessa mukavaa.


Toiminta

voidaan toteuttaa niin yksilö- kuin pienryhmä toimintana.

Olen jäsenenä

Sosiaalipedagoginen Hevostoimintayhdistys ry:ssä.